Utvald bild

Tillgänglighet och stöd

Tillgänglighet för dig med funktionsnedsättning
Skolan är bara delvis anpassad för personer med funktionsnedsättning. Detta beror på att skolans lokaler till stora delar är belägna i det som varit en gammal bondgård. Handikapptoaletter finns dock i flera av skolans byggnader.

Pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning eller allmänt stöd
På skolan är vi duktiga på att hjälpa dig som behöver extra stöd i svenska språket, oberoende om det beror på bristande språkkunskaper eller om du har läs och skrivsvårigheter. Skolan är ett dyslexicentrum och har tillgång till många hjälpmedel. Du kan även få individuell hjälp under schemalagd verkstadstid. Skolan erbjuder hjälp och stöd, du bestämmer om du vill ta emot det.

Studie- och yrkesvägledning
Skolans studie- och yrkesvägledare finns anträffbar på skolan alla dagar i veckan.

Adress

Malmö folkhögskola
Trindyxegatan 213 76
Malmö

Telefon och mail

Växel: 040-6715100
Mail: exp@malmofolkhogskola.se

Intranät

Logga in

© Malmö Folkhögskola 2021