Utvald bild

Deltagarinflytande

På Malmö Folkhögskola är deltagarnas kreativitet i fokus. Hela folkhögskolans fundament bygger på ett samarbete mellan individ och grupp, det är då människors självförtroende utvecklas och stärks.

Den vardagliga demokratin, samtalsdemokratin, deltagarnas inflytande på undervisningen och gemensamma aktiviteter är viktigt på Malmö folkhögskola. Utöver en generös atmosfär arbetar vi i olika råd och grupper för att ge möjligheter att formellt vara med och påverka.

Som studerande kan du exempelvis vara med i eller välja representant till: skolrådet, matrådet, miljögruppen, biblioteksgruppen samt skolans styrelse. Har du ett intresse eller engagemang du vill bjuda in till, kan du skapa en ny grupp. Vid skolan finns en studerandekår, som bland annat väljer representanter till skolrådet och skolans styrelse.

En gång i månaden har vi storinfo. då samlas alla lärare och studerande på skolan för att delge varandra information. Varje månad bjuds också två representanter från en klass in för att följa upp och samtala kring studiesituationen under en fika med rektorerna. Varje klass bjuds in till två tillfällen per år.

Adress

Malmö folkhögskola
Trindyxegatan 213 76
Malmö

Telefon och mail

Växel: 040-6715100
Mail: exp@malmofolkhogskola.se

Intranät

Logga in

© Malmö Folkhögskola 2021