VÄGEN – folkhögskolevägen till arbete och fortsatta studier

Publicerad: 2023.10.17

Malmö folkhögskola deltar i ESF-projektet VÄGEN – folkhögskolevägen till arbete och fortsatta studier.

Projektet, som löper under tre år, syftar till att motverka långvarigt utanförskap och vänder sig till personer som står långt från arbetsmarknaden, t ex personer med funktionsnedsättningar, utrikes födda och personer med psykisk ohälsa. Dessa målgrupper är folkhögskolan van vid att möta och lyfta genom insatser som t ex Allmän kurs, Studiemotiverande folkhögskolekurs och liknande projekt. Folkbildningsrådet är projektägare och Malmö folkhögskola är en av 15 folkhögskolor runt om i landet som deltar i samverkan med folkhögskolornas intresseorganisationer.

Läs mer om projektet på Folkbildningsrådets hemsida.

Kontaktperson
Christoffer Stahre, 0708-178371, c.stahre@malmofolkhogskola.se

Fler nyheter

2022.03.19
Kulturdag 21/4

Adress

Malmö folkhögskola
Trindyxegatan 213 76
Malmö

Telefon och mail

Växel: 040-6715100
Mail: exp@malmofolkhogskola.se

Intranät

Logga in

© Malmö Folkhögskola 2021