Kallelse till årsmöte

Publicerad: 2022.03.11

Till medlemsorganisationernas ombud i föreningen malmö folkhögskola

Styrelsen för föreningen Malmö folkhögskola kallar till ordinarie årsmöte den 28 april 2022 klockan 18.00. Mötet sker i aulan på Malmö folkhögskola. För er som önskar startar vi mötet med en bit mat i restaurang Mat & Smak klockan 17.15.

Dagordning och handlingar kommer att sändas ut tre veckor före årsmötet.

Varje medlemsorganisation har enligt stadgarna rätt till tre ombud på årsmötet. Var vänlig meddela vilka ombud som är utsedda att representera så att handlingarna till årsmötet kan skickas ut till rätt adress.

Motioner och förslag ska vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före årsmötet under adress:

Motioner
Malmö folkhögskola
Trindyxegatan 2
213 76 Malmö

Nomineringar sker till valberedningen: Bo Carlqvist, bo.carlqvist@sydmail.se, telefon 0703-780079 senast den 28 mars.

Varmt välkomna!

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för föreningen Malmö folkhögskola
Claes Block
/gm Lena Hyll Carlsson

 

Fler nyheter

2022.03.19
Kulturdag 21/4

Adress

Malmö folkhögskola
Trindyxegatan 213 76
Malmö

Telefon och mail

Växel: 040-6715100
Mail: exp@malmofolkhogskola.se

Intranät

Logga in

© Malmö Folkhögskola 2021