Uppdragsutbildningar - Etableringskurs

Etableringskursen är en särskilt anpassad utbildning för nyanlända invandrare som innehåller studier i bland annat svenska språket samt samhällsorienterande och arbetsförberedande delar. Deltagarna studerar på heltid under sex månader.

Kursen passar dig som:

  • är inskriven på Arbetsförmedlingen, och som omfattas av etableringsuppdraget och har en etableringsplan.
  • Har minst en gymnasieutbildning sedan tidigare.

Det exakta innehållet i kursen styrs av vilka deltagare som finns i klassen och vad de har för bakgrund och tidigare erfarenheter, på så sätt blir varje kurs unik. Deltagarnas tidigare arbetslivserfarenhet ska tillvaratas, och vi ska tillsammans hitta rätt väg för framtida studier och/eller validering av dina tidigare erfarenheter. Vi diskuterar, söker information, frågar, reflekterar och lär av varandra.

Deltagarna får ett intyg i slutet av kursen, som kan användas för fortsatta studier på folkhögskola eller annan skolform. Intyget kan även användas vid studier på Sfi.