Just nu har vi två olika Uppdragsutbildningar på skolan.
Det ena är den Studiemotiverande folkhögskolesatsningen (SMF)
och den andra är vår kurs för nyanlända, vår Etabeleringskurs.