SÄRSKILDA KURSER - Lager och logistik

Malmö folkhögskola erbjuder en 18- veckors kurs i lager och logistik under vårterminen 2022. Kursen startar 7 februari och avslutas 10 juni 2022 och är studiemedelsberättigande på gymnasienivå. Undervisningen kan komma att ske både på plats i skolan och digitalt.
Välkommen på informationsträff på Malmö folkhögskola – ingen föranmälan behövs, ansökan kan även göras på plats:
Måndag 17/1 kl. 14.00
Tisdag 18/1 kl. 14.00

Mål med utbildningen

Efter avslutad utbildning skall kursdeltagaren vara väl förberedd och ha grundläggande kunskaper för att på ett kompetent och ansvarsfullt sätt arbeta inom lager, logistik samt även transport.

Innehåll

 • Försörjningskedja delar och logistik, processer
 • Koppling till marknadsföring och försäljning, e-handel
 • Artiklar och förpackningar, godsmärkning och fraktdokument
 • Transporter och distribution, arbete på lager och terminaler
 • Hanteringsutrustning/truckar, lastbärare samt lastsäkring
 • Internationell handel och tull
 • Inköp, LEAN och AGILITY
 • Logistikens miljöpåverkan, hållbar utveckling, återvinning, farligt gods
 • Mått och mätning, logistikekonomi och fraktberäkning
 • IT i logistiken Logistik i framtiden
 • Logistikbranschen/3PL och bemanning
 • Truckkort

Praktik

Under 5 veckor av utbildningen önskar vi ge de deltagare som varit aktiva och genomfört uppgifter möjlighet att omvandla sina nya kunskaper i praktiskt arbete. Förhoppningen är att praktiken skall omfatta en stor del av de områden som har avhandlas under utbildningen.

En förhoppning är även att praktiken skall kunna leda till anställning.

Godkänd utbildning

För att klara/få godkända studieresultat på utbildningen krävs det en god närvaro, ett aktivt engagemang samt klara en del moment inom den teoretiska delen som är obligatoriska. På praktiken vill vi att deltagaren följer den handledare som blivit utsedd av praktikplatsen. Deltagaren är införstådd med att det kan förekomma obekväma arbetstider.

Kursansvarig Malmö folkhögskola: Biträdande rektor Stefan Mårtensson, 040-671 51 01, s.martensson@malmofolkhogskola.se

Ansökan sker genom att skriva ut och fylla i ansökningsformuläret nedan. Detta mailas eller postas till Malmö folkhögskola tillsammans med ett personligt brev samt ett personbevis för studier (som hämtas via Skatteverket.se). Notera att dessa bilagor måste bifogas för att ansökan ska vara komplett och kunna behandlas! Sista ansökningsdag är den 21 januari 2022.

Välkommen med din ansökan!

ANSÖKNINGSBLANKETT HÄR!