En särskild kurs är en kurs där man fokuserar på ett speciellt ämne eller område.

Här läser man inte kärnämnen som svenska, matematik, engelska etc. Kursen ger därmed inte behörighet till högre studier. Malmö folkhögskola erbjuder ett antal olika profilkurser/särskilda kurser enligt nedan.

LÄS MER