Malmö folkhögskola erbjuder kvällskurser för dig som arbetar eller har annan sysselsättning på dagtid. I dagsläget har vi två kvällskurser i Malmö. Skolan är ett centrum för dyslexi och dyskalkyli. Kvällskursen Läs- och skriv är för dig som tycker det tar emot när du skall läsa eller skriva.

LÄS MER