Allmänna kurser - Allmän kurs Högskoleförberedande

Efter den här ettåriga kursen är du så väl förberedd inför fortsatta studier på högskola och universitet som det bara går. Du får känna på studietempot och de krav som ställs på arbetsinsats, självdisciplin och lärandesätt.  Du får arbeta med texter och perspektiv av akademisk karaktär. Du läser kärnämnen med möjlighet till behörigheter, breddar och fördjupar dina tidigare kunskaper och blir bättre på att lära. Tillsammans tittar vi på olika fortsatta studievägar, för att var och en ska ska hitta sin väg vidare.

Allmän kurs med högskoleförberedande profil passar dig som:

  • vill förbättra dina chanser att lyckas med universitets-/högskolestudier
  • behöver få klart din grundläggande behörighet och bara saknar några enstaka kurser
  • redan har behörighet i svenska A/1
  • redan har Eng 5
  • behöver komplettera behörigheter för att uppnå särskild behörighet i några ämnen
  • vill kunna konkurrera om plats på universitet/högskola (även) med ett omdöme från folkhögskola

Efter det högskoleförberedande året kan du:

  • ansöka till bl.a högskola/universitet med ditt studieomdöme som urvalsgrund.
  • bli placerad i folkhögskolekvotgruppen (BF)
  • ansöka till bl.a högskola-/universitet med resultatet från högskoleprovet som urvalsgrund.