Allmänna kurser - Allmän kurs Akademiska spåret

Funderar du på att läsa på högskola eller universitet efter din tid på folkhögskola? Då kan Akademiska spåret vara profilen för dig!

Under ett års tid hos oss får du möjlighet att testa på olika arbetssätt som förbereder dig för högre studier. Vi kommer att läsa, skriva och samtala om olika typer av texter, bland annat av akademisk karaktär. Vi kommer även att praktiskt arbeta med olika teorier och vetenskapliga metoder, ofta med inriktning mot samhällsvetenskap och humaniora.

Frågor du kan komma i kontakt med under året är:  Vilka olika faktorer påverkar våra liv och förutsättningar? Vad kan film, böcker och konst säga om vår historia och den tid vi lever i? Vad innebär det att vara en bildad människa på 2000-talet? Vilka utmaningar står vi inför lokalt och globalt för att göra världen mer hållbar? Vad säger forskningen och hur kan den vara en tillgång i våra diskussioner och samtal?

Vår ambition är att du efter ett år på Akademiska spåret känner dig stärkt i din förmåga att arbeta självständigt såväl som tillsammans med andra. Du får också verktyg att förbättra din studieteknik och tränas kontinuerligt i att ta eget ansvar. Vi arbetar på plats i skolan, ibland på distans och gör en del studiebesök kopplade till det tema vi för stunden arbetar med.

Varmt välkommen med din ansökan, hoppas vi ses!