Uncategorized - Särskild kurs
Självbiografiskt skrivande

Självbiografiskt skrivande – distans, halvfart, hösttermin

För dig som vill utveckla ditt självbiografiska skrivandeVarje människa är en berättelse.

Den som vill skriva berättelsen om sig själv har naturligtvis ett budskap att föra fram.

Men hur kommer det sig att en del lyckas med att gestalta till exempel en arbetsplats, en personlig händelse eller rent av en privat upplevelse och på samma gång lyckas med att få oss som läsare att uppleva det som beskrivs som allmängiltigt?

Vi kan exempelvis känna igen oss i Ivar Lo-Johanssons statarberättelser – och det trots att vi inte delar hans erfarenheter av statarlivet. Det finns med andra ord ett hantverk bakom berättandet som kan beskrivas likt en form som har som mål att synliggöra.

Hur lyckas man med det?

Finns det en given mall? Ett förutbestämt schema som det går att forma berättelsen efter? Hur ser den i så fall ut? Vad är det som gör att en del författare lyckas med att göra det mest privata till en personlig berättelse, öppen för läsaren? Å andra sidan, när blir en biografisk text bara privat, sluten om sig själv? Har man som författare ett speciellt ansvar inför sin berättelse eftersom den kan utgå ifrån faktiska personer och händelser? Finns det ett speciellt ansvar att axla när man skildrar andra människor? Det är en av många frågor vi kommer att diskutera under kursen.

Den som vill skriva sitt liv använder sig av de litterära genrer som finns: exempelvis dikt, novell, roman. Det är bara att sätta prefixet självbiografisk framför så har du en form för ditt berättande. Men i och med att anslaget redan från början anges som självbiografiskt möter vi ibland andra problem och lösningar än de vi vanligtvis stöter på i ett mer traditionellt, fiktivt berättande.

Under kursperioden läser vi ett mindre antal böcker som på olika sätt belyser den självbiografiska genren. Läsningen är frivillig.

Det ges under kursperioden möjlighet att pröva olika former av genrer. Vi kommer att ha ett antal kursuppgifter i form av skrivövningar. Vi kommer att diskutera både form och innehåll, inte minst i de kollektiva textsamtal där utgångpunkten är den egna texten. Det läggs stor vikt och tid vid textrespons. Den som skriver sitt liv kan ibland göra det som ett sätt att lära känna sig själv bättre, likväl kan det bottna i en önskan om att få bli läst av en större publik. Den här kursen är utformad för att passa alla som har en önskan om att utveckla sitt eget berättande, sin unika stil – oavsett vad sedan slutmålet kan tänkas vara.

Kursen är studiemedelsberättigad och nätbaserad, och det senare förutsätter att du har tillgång till dator och internetuppkoppling.

Kursperioden omfattar 17 veckor och sträcker sig från den 27 augusti till den 21 december.

Under terminen kommer vi ha två frivilliga kursträffar i Malmö.

Du som söker till den här kursen skall antingen ha publicerat dig tidigare (antologi, tidskrift eller liknande) eller ha erfarenhet av andra skrivkurser.

Ansök genom att skicka in följande:

* Komplett ifyllt ansökningsformulär (på hemsidan)

* Personligt brev där du berättar varför du vill gå kursen

* Personbevis för studier (från Skatteverket)

* 1 – 3 sidor av ditt eget skrivande

Sista ansökningsdag är den 15 maj och antagningsbesked erhålls senast den 15 juni. För mer information kontakta Kristian genom k.lundberg[at]malmofolkhogskola.se, eller expeditionen på 040-671 51 00 och exp[at]malmofolkhogskola.se Ansökan är stängd