Det var på Sveriges folkhögskolor skrivarkurser först etablerades. Här finns en grundtanke, att vi lär i mötet med andra och av varandra. Samtidigt är skrivande ofta en ensamsyssla.  Distansundervisningen på våra skrivarkurser manar till både självständighet och självdisciplin genom att du ägnar dig åt skrivande när och var du vill och regelbundet blir läst av andra som delar ditt intresse för ordens uttrycksmöjligheter.

LÄS MER