Övriga kurser - Grundkurs i specialpedagogik

Malmö folkhögskola, i samarbete med Dyslexiförbundet i Malmö, erbjuder nu en grundkurs i specialpedagogik. Kursen är uppbyggd av olika valbara delkurser. Anmäl dig till en eller flera delkurser utifrån intresse och behov!

LADDA NER ANMÄLNINGSBLANKETT

Kursinnehåll

1: Baskurs: Allmänt om olika funktionsvariationer, bemötande och strategier.

2: Dyslexi: Lite mer på djupet och hur vi kan anpassa och ge stöd.

3: Dyskalkyli: Lite mer på djupet och hur vi kan anpassa och ge stöd.

4: NPF: Lite mer på djupet och hur vi kan organisera tillvaron.

5: Språkstörning: Lite mer på djupet och hur vi kan anpassa och ge stöd.

Kursupplägg

Vid varje kurstillfälle erbjuder vi 12 personer att delta på kursen. Alla delkurser är 2 dagar, dag 1 kl. 9.30-16.30, dag 2 kl. 8.30-15.00.

Det kommer finnas möjlighet till erfarenhetsutbyte under dagarna och om man kommer mer än en från samma skola/arbetslag kommer det finnas möjlighet till utveckling av strategier med stöd av kursledaren. Målet med kursen är att du/ni ska ha en del strategier och verktyg med er tillbaka till verksamheten.

Kursledare

Jörgen Carlsson Danilo. Jörgen är fritidspedagog sedan 1997 och specialpedagog sedan 2004. Han har arbetat i grundskolan, åk 1-6, i huvudsak och sedan 2018 med vuxna studerande på Malmö folkhögskola.

Han har utbildning och erfarenhet inom områdena läs- och skrivsvårigheter, matematiksvårigheter och autism/NPF. Du når Jörgen på 040-671 51 03 eller j.carlsson@malmofolkhogskola.se.

Kontakta Jörgen om du vill veta mer eller anmäla dig!

Kursavgift

Förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika ingår i priset och avnjutes på skolans restaurang Mat & Smak. Avgiften för Baskursen är 1200:-, och för övriga delkurser är avgiften 1000:-. Om du är medlem eller skolan du arbetar på är stödmedlem i Dyslexiförbundet i Malmö är priset på kurserna subventionerat.

Skolor som är stödmedlem får 400kr i subvention på baskursen för varje person (max 3 pers) och 100kr för varje delkurs 2-5. Enskild medlem får 600kr i subvention på baskursen och 200kr för varje delkurs 2-5.

Varmt välkommen till Malmö Folkhögskola!