Alla som studerar på folkhögskola har möjlighet att söka statligt studiestöd via CSN. Hur mycket du kan få i studiestöd och hur länge du kan få studiestöd beror på din ålder och nivån på den kurs du läser. Det finns tre olika alternativ beroende på ovannämnda.
Studiehjälp
Om du är under 20 år kan du söka s.k. studiehjälp. Beroende på din och din familjs ekonomiska förutsättningar kan du också söka ett extra tillägg. Om du reser till skolan dagligen så kan din hemkommun bevilja ersättning för resekostnader.
Studiemedel
Om du är över 20 år kan du söka studiemedel som består av en bidragsdel och en lånedel. Du väljer själv om du vill söka både bidrags- och lånedelen. Bidragsdelen är uppdelad i en generell nivå och en högre nivå och det är CSN som prövar om du är berättigad till den högre nivån. Du kan få den högre nivån om du har fyllt 25 år och studerar på grund- eller gymnasienivå. Om du är 20-24 år och arbetslös finns i vissa fall möjlighet att bli beviljad den högre nivån av bidraget.
Läs mer:
Faktablad: Studiestöd för folkhögskolestuderande
https://www.folkhogskola.nu/globalassets/dokument-och-filer/studiestod_folkhogskolestuderande.pdf
CSN:s webbguide för folkhögskolestuderande
http://www.omstudiemedel.se/
Ansök om studiestöd från CSN
https://tjanster.csn.se/bas/inloggning/valjInloggningssattOidentifierad.do?session_valdAction=ansokOmStudieMedel/ansokanOmStudiemedel.do&session_context=/studiemedel
Aktivitetsersättning
Om du har en funktionsnedsättning kan du ha rätt till Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång. Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång beslutas och betalas ut av Försäkringskassan. Denna ansökan måste den sökande göra själv via försäkringskassan. Skolans SYV hjälper dig med frågor kring detta.
Läs mer:
Information om Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång
https://www.forsakringskassan.se/!ut/p/z0/dYsxDsIwEATfQuHaRnR0EeID0ERprEvsOIfD2fJdzPcxEhIF0O2OZvSgez0QVAwgmAjW9vvHdD9mkEXtD50yp0TiSa5ne_GcEzFWr0wuWEGyL6zMvFF81UzeMYgQUlAGGqsoXrhJb2rTtFi-bfGD_ohzKitQcJZjWkNbVpmyjQWj_elXdN-NzrHbPQGmCfGZ/