Fotografering och filmning
Vid utflykter, kulturdagar, skolavslutningar etc. brukar vi fotografera eller filma. Bilderna används till bland annat årsboken, verksamhetsberättelsen och på hemsidan. Att vara med på bild i skolans sammanhang är frivilligt och deltagarna väljer själva om de vill godkänna det eller inte genom ett skriftligt avtal.

IT och Internet
Skolan har datorer, i datasal och i undervisningssalar, som får användas i undervisningen, på lunchrasten och på ledig tid så länge skolan är öppen. För att få använda datorerna krävs att man inte äter och dricker i datasalen, inte laddar ner otillåtna filer, inte laddar ner material som är rasistiskt, könsdiskriminerande, innehåller våld, pornografi eller liknande som strider mot svensk lag. Vid kursstart gås dessa regler igenom noga och avtal mellan deltagare och skola upprättas. Vid skolstart får du inloggning och genomgång av aktuella program och regler för hur datorerna får användas. Överträdelse kan leda till avstängning från skolans verksamhet.

Rökning
Rökning är endast tillåten på anvisad plats, vid vår entrégrind samt vid gaveln utanför Skullen. Platserna är markerade med askkoppar. Vi uppmanar dig som rökare att använda de askkoppar som finns utsatta på de platser där rökning är tillåten. På detta sätt undviker vi att röken kommer in i våra lokaler och ingen behöver utsättas för rök mot sin vilja, allt enligt svensk lag.

Alkohol och andra droger
Malmö Folkhögskola är en drogfri skola. Deltagare får inte inneha, konsumera, sälja, erbjuda eller vara påverkad av någon form av droger inom skolans område. Med droger avses alkohol, narkotika, dopingpreparat och andra preparat som inte är föreskrivna av läkare. Förbudet gäller även när verksamhet bedrivs vid ex. studieresor, studiebesök och utbildning på annat ställe. Vid misstanke om bruk av droger förbehåller vi oss rätten att skicka en deltagare på drogtest. Överträdelse kan leda till avstängning.

Inlämning av uppgifter på allmän kurs
Inlämningsuppgifter är en viktig del av den pågående undervisningen. De uppgifter som delats ut av lärarna ska vara inlämnade enligt överenskommelse. Förhinder eller sjukdom ska meddelas till respektive lärare så att en ny överenskommelse om inlämningsdatum kan göras. Planeringen och genomförandet av inlämningsuppgifter är ett av kriterierna i omdömessättningen. Har du någon inlämningsuppgift som inte lämnats in och vill ha med den som underlag i omdömessättningen, vill vi att du lämnar in den senast 4 veckor innan terminen avslutas.

Textkopiering
Plagiat, kopiering eller direktöversättning av text från till exempel internet till ett eget arbete är en felaktig handling som vi på skolan ser allvarligt på. När en sådan situation upptäcks betraktas arbetet som ogjort och den berörda deltagaren får en kallelse till samtal med lärare.

Övriga villkor för vistelsen på skolan
För den gemensamma trivseln ber vi dig att du följer våra önskemål om mobilfria zoner, i undervisningssalar och i biblioteket. På Malmö folkhögskola värnar vi om vår fina miljö. Vi hjälps åt att hålla rent, snyggt, och ha ordning och reda. Varje vecka städar klasserna, allt enligt ett rullande schema, ute och i Drängstugan som är deltagarnas egna lilla matsal.