Malmö folkhögskola är centrum för dyslexi och dyskalkyli.

Oberoende av vilken profil på allmän kurs du väljer att gå kan lärarna stötta dig som tycker det tar emot att läsa, skriva eller räkna.

Vår målsättning är att alla lärare skall ha en grundutbildning i dyslexi och/eller dyskalkyli beroende på vilket/vilka ämnen de undervisar i.

Vi arbetar för att sprida kunskap och medvetenhet om funktionsnedsättningen dyslexi och läs- och skrivsvårigheter.

Vår verksamhet ger ungdomar och vuxna möjlighet att träna och kompensera färdigheterna i att läsa, skriva och att räkna.

Malmö folkhögskola som resurscentrum

  • Anordnar kvällskurser för personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
  • Informerar på arbetsplatser
  • Ger råd vid arbetsplatsanpassning
  • Fortbildar och informerar personal
  • Har möjlighet att utföra tester inför anpassat högskoleprov
  • Anordnar föreläsningar
  • Ingår i dyslexinätverk