Terminstider och lovdagar
Höstterminen 2020 startar den 17 augusti och slutar den 18 december. Under vecka 44 har vi höstlov på allmän kurs.

Kommunikationer
Du kan ta dig till skolan med cykel, bil eller buss. Det finns fina cykelvägar till skolan från centrala Malmö. Från Triangeln tar cykelturen ungefär 25 minuter. Busslinjerna 31, 33 och 170 stannar vid hållplatsen Stenyxegatan som ligger fem minuters gångväg från skolan.

Arbetstider
Mellan 9.00 och 15.30 har vi lektionstid (se ditt personliga schema för exakta tider). Skolans lokaler och utrustning finns tillgängliga fram till 15.45 måndag - torsdag och till 14.45 på fredagar.

Verkstadstid
På verkstadstiden har du möjlighet att välja vilka skoluppgifter du vill arbeta med. Behöver du hjälp med en uppgift finns lärare till hands. Verkstadstiden är obligatorisk.

Frånvaro
Vid frånvaro är det deltagarnas eget ansvar att följa upp vad som händer i undervisningen. Hög frånvaro påverkar möjligheterna till behörigheter och omdömen. Om frånvaron överstiger 20% av kurstiden räknas inte kursen som fullgjort och CSN kan dra in studiemedlet.

Sjukanmälan
Deltagare på allmän kurs registrerar frånvaro via intranätet med hjälp av personliga inloggningsuppgifter. Tänk på att Försäkringskassan måste kontaktas om du har CSN.

Kontakt med lärarna
För att komma i kontakt med lärarna ska du vända dig till Lena i receptionen. Personalrummet är lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Materialavgift
Undervisningen är avgiftsfri, men en materialavgift tas ut vid varje terminsstart. I avgiften ingår bland annat visst undervisningsmaterial, kopior/utskrifter, en del gemensamma aktiviteter samt en olycksfallsförsäkring (se nedan).

Materialavgift för de olika linjerna/kurserna: Allmän kurs - Akademiska spåret, Aktör och Parlör: 600:- Allmän kurs - Kreatör: 800:- Frågor som rör materialavgiften besvaras av Lena i receptionen, eller på telefon 040-671 51 00.

Försäkringar
Skolan har tecknat en studerandeförsäkring som gäller vid olycksfall. Försäkringen gäller även för resan mellan hemmet och skolan. Egendom som tillhör skolan och som lånats ut till deltagare täcks inte av försäkringen utanför skoltid.

Reception
Lena, vår receptionist, är den som du kommer i kontakt med när du ringer skolan. Lena kan bland annat hjälpa dig med frågor angående CSN, intyg mm. I receptionen kan du också köpa pennor och block.

Kopiering
På skolan finns svart/vit kopiator och färgkopiator. A4-kopior för privat bruk kostar tre kronor för svartvita kopior och fem kronor för färgkopior.

Biblioteket
Skolans bibliotek är en kreativ plats med utrymme för både studiero och nya intryck. Vi utökar hela tiden med nya titlar för att skapa läslust. Förutom böcker och tidskrifter rymmer biblioteket sköna utrymmen för möten, enskilt arbete och studier. I biblioteket finns också möjlighet för klasser och enskilda deltagare att arrangera utställningar. Biblioteket har samma öppettider som skolan, måndag till torsdag 8.00-15.45 samt fredag 8.00-14.45.

Mat och fika
Du kan äta medhavd mat i vår egen lokal Drängstugan, där det även finns kyl och mikrovågsugnar. Kaffe och enklare tilltugg kan även köpas i restaurang Mat och smak.

Studie- och karriärvägledning
Du kan boka tid med studie- och karriärvägledare Emma för att prata om dina studier. Det finns också informationsmaterial och kurskataloger i biblioteket.

Några bra Internetadresser att känna till är: utbildningsinfo.se, allastudier.se, studera.nu, folkhogskola.nu, yhguiden.se.

Informationsdagar
Universiteten i Lund och Malmö anordnar informationsdagar som deltagarna på skolan blir inbjuden till. Det är utmärkta tillfällen för dig som är intresserad av att läsa vidare på universitet att ställa frågor om utbildningar, känna av atmosfären och att prata med studenter. Som deltagare har du också möjlighet att besöka olika utbildningsmässor för att ta reda på vad du vill studera vidare till.

Högskoleprovet
För deltagare på de allmänna kurserna går vi igenom delar av högskoleprovet och förklarar hur det är upplagt. Under höst- och vårterminen får alla som vill möjligheten att skriva ett ”övningshögskoleprov”.

Dyslexicentrum
Du som har läs- & skrivsvårigheter/dyslexi har möjlighet att få en pedagogisk utredning i mån av tid. Prata med din lärare eller med vår specialpedagog Jörgen. På skolan finns också olika tekniska hjälpmedel som underlättar studierna för dig med läs- och skrivsvårigheter.

Datorer
Skolans lokaler har ett flertal rum med datorer som deltagarna kan logga in på genom att använda de inloggningsuppgifter som fås vid terminens början. Datorerna har internet, ordbehandlingsprogram och skrivare som kan användas till skoluppgifter. Det är inte tillåtet med mat och dryck vid datorerna.

IT-regler
Vid terminsstarten får du information om vad man får och inte får göra att göra med skolans datorer. Du får även underteckna ett avtal som visar att du tagit del av informationen.

Mobiltelefoner
Under lektionstid får mobilen användas i undervisningssammanhang, men inte för privat användning.

Klassrepresentanter
Under din tid på skolan kan du engagera dig i olika intressegrupper såsom studerandekåren, biblioteksgruppen och miljögruppen. Alla klasser har minst en representant var i dessa grupper. Skolans deltagare ska även vara representerade i skolrådet och styrelsen.

Vaktmästeri
Svenne, vår vaktmästare, håller ordning på våra lokaler och vår utemiljö samt ser till att allt blir så trivsamt som möjligt. För att underlätta hans arbete ber vi dig hålla ordning på dina saker och att inte skräpa ner. Vi behöver hjälpas åt med vår fina miljö!

Förvaringsskåp
Skolan tillhandahåller några låsbara skåp. Du får själv ta med dig hänglås.

Rökning
Rökning får endast ske på anvisade platser, dessa är vid entrégrindarna mot Trindyxegatan och Stenyxegatan. Använd askkopparna!

Rutiner under Corona-pandemin
För att förhindra smittspridning under pågående pandemi uppmanar vi våra deltagare att stanna hemma vid minsta symptom samt göra ett test innan man kommer tillbaka efter sjukfrånvaro. På skolan möblerar vi klassrummen luftigt och håller avstånd till varandra - även i rökrutan! Handsprit finns att tillgå i alla klass- samt uppehållsrum.