11 feb

Läsning för alla
Jenny Edvardsson

Torsdag 28 februari kl. 18:30 – ca.20.30
Malmö folkhögskola

Om föreläsningen

Att kunna läsa är viktigt men för en del barn och unga är läsningen svår och jobbig. I denna föreläsning delar Jenny Edvardsson med sig av sin undervisningserfarenhet av rena pojk-klasser på yrkesgymnasium. Hon beskriver hur hon skapar en läsundervisning där alla deltar och görs delaktiga. Hon visar hur man kan tänka kring litteraturval och vad man kan göra för att skapa läsmotivation. Konkreta tips och modeller varvas med teoretisk förankring och koppling till skolans styrdokument.

Om Jenny Edvardsson

Jenny Edvardsson är gymnasielärare i svenska och historia samt förstelärare i svenska, språkutveckling och digital teknik på Wendesgymnasiet i Kristianstad. För sitt arbete och engagemang har hon fått flera priser, bland annat Tal-och språkpriset och Svenska Akademiens svensklärarpris. Hon har skrivit flera böcker däribland Mötet med texten. Inkluderande läsundervisning.

När: Torsdag 28 februari kl. 18:30 – ca. 20.30
Var: Malmö folkhögskola, Trindyxegatan 2, 213 76 Malmö (Fosie)
Pris: Gratis för medlemmar. 100 kr för icke-medlemmar.
Du kan betala kontant eller med Swish (ingen fakturering).
Anmäl dig senast: 25 februari till malmo@dyslexi.org eller 040-48 4026.
Ange i anmälan om du är medlem i Dyslexiförbundet.

Välkommen!