2 mar

Till
Medlemsorganisationernas ombud
i Föreningen Malmö folkhögskola

Kallelse till årsmöte
Styrelsen för föreningen Malmö folkhögskola kallar till ordinarie årsmöte den 28 april, 2021 klockan 18.30. Mötet sker både fysiskt på Malmö folkhögskola och via Teams.
Dagordning och handlingar kommer att sändas ut tre veckor före årsmötet.
Varje medlemsorganisation har enligt stadgarna rätt till tre ombud på årsmötet.
Var vänlig meddela vilka ombud som är utsedda att representera så att handlingarna till årsmötet kan skickas ut till rätt adress.
Motioner och förslag ska vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före årsmötet under adress:

Motioner
Malmö folkhögskola
Trindyxegatan 2
213 76 Malmö

Nomineringar sker till valberedningen: Bo Carlqvist, bo.carlqvist@sydmail.se,
telefon 0703-780079, senast den 28 mars.

För er som önskar startar vi mötet på Malmö folkhögskola med middag i Restaurang Mat & Smak på Corona anpassat sätt klockan 17.45. Årsmötesförhandlingarna startar 18.30.

Välkomna!

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för föreningen Malmö folkhögskola

Claes Block
/ gm Lena Hyll Carlsson