27 feb

Kallelse till årsmöte

Styrelsen för föreningen Malmö folkhögskola kallar till ordinarie årsmöte den 29 april, 2020 klockan 18.00 på Malmö folkhögskola.
Dagordning och handlingar kommer att sändas ut tre veckor före årsmötet.
Varje medlemsorganisation har enligt stadgarna rätt till tre ombud på årsmötet.
Var vänlig meddela vilka ombud som är utsedda att representera så att handlingarna till årsmötet kan skickas ut till rätt adress.
Motioner och förslag ska vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före årsmötet under adress:

Motioner
Malmö folkhögskola
Trindyxegatan 2
213 76 Malmö

Mötet startar med middag i Restaurang Mat & Smak, därefter program och årsmötesförhandlingar.

Välkomna!
Med vänliga hälsningar

Styrelsen för föreningen Malmö folkhögskola
Claes Block / gm Malin Alfredsson