27 feb

Till Medlemsorganisationernas ombud i Föreningen Malmö folkhögskola

Kallelse till årsmöte

Styrelsen för föreningen Malmö folkhögskola kallar till ordinarie årsmöte den 29 april, 2019 klockan 18.00 på Malmö folkhögskola.

Dagordning och handlingar kommer att sändas ut tre veckor före årsmötet.
Varje medlemsorganisation har enligt stadgarna rätt till tre ombud på årsmötet.

Var vänlig meddela vilka ombud som är utsedda att representera så att handlingarna till årsmötet kan skickas ut till rätt adress.

Motioner och förslag ska vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före årsmötet under adress:

Motioner
Malmö folkhögskola
213 76 Malmö

Mötet startar med middag på skolan, därefter program och årsmötesförhandlingar.
Välkomna

Med vänliga hälsningar
Styrelsen för föreningen Malmö folkhögskola
Claes Block
/ gm Malin Alfredsson