26 feb

Språkliga aspekter i matematiken

Cecilia Segerby på Malmö folkhögskola, Trindyxegatan 2 i Malmö, torsdagen den 11 april kl. 18.30 – ca 20.30.

I matematiken är det vanligt att texterna är multimodala, det vill säga att ord är integrerade med symboler, bilder, grafer och/eller diagram i samma text. Dessa texter omfattas oftast av fler abstrakta begrepp jämfört med andra texter och är kompakt skrivna med få ledtrådar för läsaren att förstå innehållet. Dessa texter ställer oerhörda krav på elevernas läsförmåga gällande både avkodning och förståelse, vilka kommer att belysas i föreläsningen. Övningar kommer sedan att presenteras som kan användas för att utveckla elevernas läsförmåga och därmed deras matematiska kunskaper.

Cecilia Segerby har en bakgrund som matematiklärare samt speciallärare i matematik och är anställd som universitetslektor i matematikdidaktik vid Kristianstad högskola.

Kvällen är gratis för medlemmar i Dyslexiförbundet och i Svenska Dyslexiföreningen/100 kr för icke medlemmar. Du kan betala kontant eller med Swish (ingen fakturering).

Anmälan senast den 8 april till malmo[@]dyslexi.org  eller 040-48 40 26.

Ange i anmälan om du är medlem i Dyslexiförbundet eller i Svenska Dyslexiföreningen!

Ett samarbete mellanDyslexiförbundet i Malmö, Svenska Dyslexiföreningen och Malmö folkhögskola.

Varmt välkommen!