Skrivarkurser på distans - Skrivarkurs – Litterärt skrivande

Skrivarkurs i Skåne

Skrivarkurs i Skåne – läs på distans, halvfart, helår.

Kom igång och kom vidare med ditt skrivande! Utveckla din röst och bli läst av andra i ett stimulerande sammanhang. Denna skrivarkurs är dig som vill utveckla ditt litterära skrivande, oavsett om det är något verkligt eller fiktivt du vill skildra.

Litterärt skrivande

Genom skrivuppgifter får du undersöka möjligheter med olika litterära grundelement och genrer. Exempelvis arbetar vi med berättande prosa, poesi, dramatik och essä, och du kan välja att skriva mest i någon av dessa former. Olika källor att ösa ur i skrivandet berörs. Efterhand ges mer utrymme att arbeta med ett eget skrivprojekt, om du önskar det. I den här skrivarkursen ingår alla i en mindre arbetsgrupp som läser och kommenterar varandras texter i syfte att utveckla den litterära känsligheten, hjälpa och peppa. Kursledaren, som hela tiden finns tillgänglig, handleder och kommenterar arbetet längs vägen. Litteraturläsningen är betydelsefull och omfattar en skrivhandbok och fem skönlitterära böcker, som väljs efterhand. Olika aspekter av skrivprocessen diskuteras kontinuerligt i ett reflektionsforum, och två gånger per termin hålls frivilliga kursträffar i Malmö.

Kursupplägget vilar på en grundtanke inom folkhögskolan, att vi lär i mötet med andra och av varandra. Distansundervisningen manar både till självständighet och självdisciplin genom att man ägnar sig åt skrivande när och var man vill och följer en regelbunden inlämningsrutin.

Skrivarkursen är studiemedelsberättigad och nätbaserad, och det senare förutsätter att du har tillgång till dator och internetuppkoppling.

Nästa kursomgång är mellan den 23 augusti 2021 och 27 maj 2022, med tre veckors juluppehåll.

Ansök genom att skicka in följande:

* Komplett ifyllt ansökningsformulär (på hemsidan)

* Personligt brev där du berättar varför du vill gå kursen

* Personbevis för studier (från Skatteverket)

* 1-3 sidor av ditt eget skrivande

Sista ansökningsdag är den 31 maj, och antagningsbesked erhålls senast den 28 juni.

För mer information kontakta Mariana på 040 – 671 51 04 och m.andersson@malmofolkhogskola.se, eller expeditionen på 040 – 671 51 00 och exp@malmofolkhogskola.se.