Kvällskurser - Kvällskurs
Läs- och skrivkurs i svenska

Malmö folkhögskola är ett centrum för dyslexi och dyskalkyli. På vår kvällskurs kan du bland annat lära dig att hantera text, tal och skrift i svenska. Du behöver ingen utredning eller diagnos för att delta i kursen.

Kursen läggs upp utifrån deltagarnas önskemål och i lagom takt under avslappnade former. Vi tar in max 15 deltagare per termin för att vara en lagom stor grupp.

Kursen vänder sig till dig som

  • har läshinder / och / eller / skrivhinder (exempelvis dyslexi.
  • är motiverad att utreda din läsning och ditt skrivhinder.
  • är ung vuxen eller vuxen.

Kursen går tisdagskvällar mellan 18-21 under tio veckor. Höstens kurs startar tisdagen den 3 september 2019. Priset är 600 kr och då ingår material, fika och försäkring.

Det går bra att komma och prova på. För mer information kontakta Jörgen Palm eller Jörgen Carlsson

Jörgen Palm: 040 – 671 51 11
j.palm[@]malmofolkhogskola.se

Jörgen Carlsson: 040 – 671 51 03
j.carlsson[@]malmofolkhogskola.se

Malmö folkhögskolas expedition
040-671 51 00
exp[@]malmofolkhogskola.se