Kvällskurser - Kvällskurs
Läs- och skrivkurs i svenska

Malmö folkhögskola är ett centrum för dyslexi och dyskalkyli. På vår kvällskurs kan du bland annat lära dig att hantera text, tal och skrift i svenska. Du behöver ingen utredning eller diagnos för att delta i kursen.

Kursen läggs upp utifrån deltagarnas önskemål och i lagom takt under avslappnade former. Vi tar in max 15 deltagare per termin för att vara en lagom stor grupp.

Kursen vänder sig till dig som:

  • har läshinder / och / eller / skrivhinder (exempelvis dyslexi).
  • är motiverad att utreda din läsning och ditt skrivhinder.
  • är ung vuxen eller vuxen.

Kursen går tisdagskvällar mellan kl. 18:00-21:00 under åtta veckor. Vårens kurs startar tisdagen den 18 januari 2022 på Malmö Folkhögskola. Priset är 500 kr och då ingår material, fika och försäkring.

För mer information kontakta Jörgen Carlsson Danilo.

Jörgen Carlsson Danilo: 040 – 671 51 03
j.carlsson@malmofolkhogskola.se

Malmö folkhögskolas expedition
040-671 51 00
exp@malmofolkhogskola.se