Kvällskurser - Kvällskurs
Läs- och skrivkurs i svenska

Malmö folkhögskola är ett centrum för dyslexi och dyskalkyli. På vår kvällskurs kan du bland annat lära dig att hantera text, tal och skrift i svenska. Du behöver ingen utredning eller diagnos för att delta i kursen.

Kursen läggs upp utifrån deltagarnas önskemål och i lagom takt under avslappnade former. Vi tar in max 15 deltagare per termin för att vara en lagom stor grupp.

Kursen vänder sig till dig som

  • har läshinder / och / eller / skrivhinder (exempelvis dyslexi).
  • är motiverad att utreda din läsning och ditt skrivhinder.
  • är ung vuxen eller vuxen.

Kursen går tisdagskvällar mellan kl. 18-21 under tio veckor. Höstens kurs startar tisdagen den 3 september 2019. Priset är 600 kr och då ingår material, fika och försäkring. Kursstart för våren -20 kommer inom kort här.

Det går bra att komma och prova på. För mer information kontakta Jörgen Palm eller Jörgen Carlsson

Jörgen Palm: 040 – 671 51 11
j.palm[@]malmofolkhogskola.se

Jörgen Carlsson: 040 – 671 51 03
j.carlsson[@]malmofolkhogskola.se

Malmö folkhögskolas expedition
040-671 51 00
exp[@]malmofolkhogskola.se