Utvald bild

Kreativ spelutveckling

Om kursen

Hitta din ingång till konsten att skapa digitala spel!

Prova på olika områden inom spelutveckling för att hitta vad du vill fokusera på och fördjupa dig i. Även om du redan vet vad du vill fokusera på så får du möjlighet att vidareutveckla dina befintliga färdigheter och levla upp dina skills. Oavsett startpunkt så är det väldigt värdefullt att ha en förståelse för helheten och de olika kompetenser som krävs för att skapa ett spel.

Kursen erbjuder inspiration, kunskap och vägledning till olika områden, verktyg och processer inom spelutveckling. Vi lär oss tillsammans och av varandra. Vi varvar teori med praktik och arbetar med kreativa processer för att skapa idéer och spelkoncept. Vi övar på att pitcha idéer och koncept för varandra. En central del av kursen är också att öva på att ge och ta emot konstruktiv kritik.

Vi använder Game Jam-liknande upplägg där vi skapar spel i olika verktyg utifrån olika utmaningar, förutsättningar och tidsramar, både individuellt och i grupp. Vi får även besök av inspirerande spelutvecklare för föreläsningar och workshops. Du får möjlighet att fördjupa dina kunskaper och slipa på din portfolio för att sedan gå vidare till fortsatta studier,  jobbsökande i branschen eller kanske starta en spelstudio.

Vad du får ut av kursen är till stor del upp till dig som deltagare, din passion och ditt engagemang.

Innehåll

Spelutveckling handlar till stor del om problemlösning och kreativitet på olika nivåer. Det är en spännande kreativ mix av estetiska och tekniska kompetenser.

Vårt mål är att ge dig som deltagare en bred förståelse av de olika delarna och möjlighet till fördjupning genom vägledning till verktyg, metoder, litteratur & resurser för fördjupning inom respektive område.

Första terminen fokuserar på översikt, teori och tillämpning med kortare utmaningar och processer. Under andra terminen är fokus på fördjupning inom de områden du vill fokusera på och utrymme för längre projekt och portfolio.

Ämnesområden

 • Begrepp och kompetensområden inom spelutveckling
 • Grafik – 2D, 3D, koncept, animation, UI m.m.
 • Design – speldesign, storytelling, level design, interaktion, UX m.m.
 • Teknik – programmering, principer & olika språk, plattformar m.m.
 • Ljud – ljuddesign, ljudeffekter, musik för spel m.m.
 • Projektplanering, faser, metoder, agil utveckling, tidsestimering, budget m.m.
 • Verktyg och spelmotorer för olika ändamål
 • Praktiska övningar, Game Jam-utmaningar och workshops
 • Kreativa processer & idégenerering
 • Pitch, presentationsteknik, vision
 • Feedback & konstruktiv kritik, gruppdynamik
 • Spelanalys, normkritik, mångfald och hållbarhet
 • Gästföreläsningar av spelutvecklare inom olika områden

Vi kan även erbjuda komplettering av behörigheter i utvalda kärnämnen så som svenska, engelska eller matematik. Har du önskemål om att läsa in någon behörighet så ska detta vara bestämt innan kursstart.

Verktyg & spelmotorer

Det finns många olika metoder, verktyg och spelmotorer som passar för olika förutsättningar. Vi erbjuder datorer och en del mjukvara på skolan och ger vägledning till tillgängliga verktyg som ofta är gratis för icke kommersiellt bruk eller open source, men du kan också välja att använda egna licenser till dina favoritverktyg, som du då bekostar själv.

Lärandemål

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren ha:

 • Teoretisk och praktisk kunskap om de olika delarna som ingår i en spelproduktion.
 • Teoretisk och praktisk kunskap om olika kreativa processer som kan användas för att skapa ett spel.
 • Kännedom om vilka yrkesroller och kompetenser som ingår i en spelproduktion.
 • Kännedom om dataspelsbranschen lokalt, nationellt och internationellt.
 • Fördjupad kunskap inom sitt fokusområde.
 • Arbetsprover som kan användas för att söka högre utbildningar eller arbete.

En framtidsbransch

Dataspel är Sveriges största kulturexport genom tiderna. Spelutveckling är en viktig del av de svenska kulturella och kreativa näringarna som verkar på en global marknad. Spelbranschen har på några årtionden vuxit från en hobby för entusiaster till en världsomspännande industri med stor kulturell och ekonomisk betydelse. Den svenska branschorganisationen Dataspelsbranschen har länge lyft fram att det är svårt att hitta nödvändig kompetens i Sverige, många rekryteras från utlandet.

I Malmö finns den ideella organisationen Game Habitat, som organiserar spelutvecklingsföretagen i södra Sverige och verkar för att Malmö ska vara den bästa platsen att vara i för att skapa spel. Game Habitat har uppskattat att det kommer att behöva rekryteras 3 500 spelutvecklare till år 2030 i regionen. Kompetens inom spelutveckling kan även användas inom många andra områden.

Kan jag söka?

Du kanske är nybörjare eller arbetar inom något annat kulturområde, men är intresserad och nyfiken på hur det är att skapa spel? Du kanske har en del erfarenhet från tidigare men behöver förbättra dina skills och portfolio för vidare studier?

Vad du får ut av kursen är till stor del upp till dig som deltagare. Det viktigaste är passion, engagemang och eget driv.

Förkunskaper

Utbildningen förutsätter grundläggande datorkunskaper och digital kompetens. Undervisningen sker främst på svenska men stora delar av materialet vi använder oss av är på engelska.

Behörighetskrav:

 • Svenska A/ Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1
 • Engelska A/ Engelska 5
 • Matematik A/ Matematik 1a/1b/1c

I undantagsfall kan även en särskild prövning tillämpas om man saknar de formella behörighetskraven.

Vid frågor ring Christoffer Stahre på 0708-178371

I din ansökan vill vi att du bifogar:

●       Betygsdokument

●       Personligt brev

Skicka ett personligt brev där du berättar om dig själv och exempelvis beskriver:

 • Dina styrkor och svagheter
 • Dina passioner i livet
 • Varför du vill bli spelutvecklare
 • Varför du vill gå denna utbildning
 • Dina tidigare erfarenheter av spelutveckling eller andra områden som du anser relevanta
 • Vilket område du är mest intresserad av att fördjupa dig i
 • Dina förväntningar på utbildningen
 • Dina långsiktiga mål, nästa steg och framtidsdrömmar
 • Välj ett av dina favoritspel och berätta varför du gillar just det spelet

(Max 1 A4)

●       Arbetsprov

Skicka en länk till ett digitalt arbetsprov* som du tycker representerar ditt kreativa uttryck, din erfarenhet och din passion. Bifoga länken i ditt personliga brev eller ladda upp den i det digitala ansökningsformuläret.

*Bild, filmklipp, skärminspelning, ljudfil eller spel som kan köras direkt i webbläsare är okej. 

Materialavgift

Kursen är kostnadsfri men du betalar en materialavgift på 1000 kr /termin. Denna täcker kostnader för försäkring, visst studiematerial samt studieresor. Eventuella egna licenser till dina favoritverktyg bekostar du själv.

Utbildare

Oscar Wemmert är spelutvecklare med över 25 års erfarenhet och har varit involverad i mer än 20 spelproduktioner sedan 1997, mest kända är Little Nightmares och Little Big Planet 3.
Sedan 2016 frilansar Oscar som kreativ producent, spelutvecklare och spelpedagog genom sin firma GameFlame. Han är även ordförande för Dataspelscentrum, arbetar med spelskapande på Kulturskolan och i projekt med Game Habitat och har ett stort nätverk i dataspelsbranschen.

Oscar brinner för digitalt och kreativt skapande inom de områden som ingår i spelutveckling och devisen att alla kan skapa spel.

Kurslängd: 37 veckor
Kurstider:
 • 4/9 - 22/12 2023
 • 8/1 - 31/5 2024
Materialavgift: 1.000 kr/termin
Studietakt: 100%
Kontaktperson:

Adress

Malmö folkhögskola
Trindyxegatan 213 76
Malmö

Telefon och mail

Växel: 040-6715100
Mail: exp@malmofolkhogskola.se

Intranät

Logga in

© Malmö Folkhögskola 2021