SÄRSKILDA KURSER -
Inkludera flera

Kursen vilar på en grundtanke inom folkhögskolan, att vi lär i mötet med andra och av varandra. I kursen utforskar vi hur förändring och utveckling kan ske genom metoder som främjar samarbete och inkludering. De metoder och perspektiv som är i fokus för kursen är normkritik och deltagarorienterad aktionsforskning, även kallad participate action research (PAR).

Normkritik handlar om att synliggöra, ifrågasätta och utmana begränsande strukturer och normer. Normkritiken syns idag framför allt inom civilsamhället och skolan i form av normkritisk pedagogik. Deltagarorienterad aktionsforskning har sitt ursprung inom folkbildningen, där forskningscirkeln och Paulo Freires medvetandegörande pedagogik ligger till grund. Metoden syftar till att inkludera berörda grupper i forskning och utveckling.

Genom kursen utforskar vi hur normkritik och deltagarorienterad aktionsforskning kan vara framgångsfaktorer även inom andra områden. Kursen genomförs i samarbete med SPARC (Swedish Participate Action Research Center). http://sparc.nu/

Kursen passar dig som behärskar svenska och engelska i tal och skrift, samt:

 •  studerar eller arbetar med socialt arbete, pedagogik eller ledarskap
 • är engagerad i föreningslivet och/eller i civilsamhället
 • är intresserad av metoder för förändring och inkludering

  Frågor vi vill besvara under kursen är:

  Hur förhåller vi oss till normer i samhället?
  Hur får vi med underrepresenterade grupper i forskning och förändringsarbete?
  Hur jämnar vi ut maktförhållanden inom en grupp?
  Hur kan vi skapa ett samhälle där alla får ta plats och kan komma till tals?
  Hur kan du använda kursens metoder i ditt arbetsliv eller vardag?

På de obligatoriska kursträffarna håller vi workshops där ni får möjlighet att fördjupa er i olika metoder. Mellan kurstillfällena förväntas du läsa angiven litteratur samt skriva inlämningsuppgifter. Efter genomförd och avslutad kurs får du ett intyg.

Ansvariga lärare är Jimi Sundling och Lisa Andersson.

Kursstart: 19 augusti 2019
Kursslut: 2 december 2019

Obligatoriska träffar: 31 augusti, 21 september, 19 oktober samt 9 november 2019 (Dessa är obligatoriska och förlagda på Malmö folkhögskola).

Sista ansökningsdag 19 augusti 2019
I din ansökan vill vi att du skriver ett personligt brev där du beskriver vem du är, din sysselsättning, varför du vill läsa kursen och dina förväntningar på kursen.