SÄRSKILDA KURSER -
I de äldres tjänst: Certifierad äldreassistent

Är du nyfiken på att arbeta inom äldrevården eller Hemtjänsten? På Malmö folkhögskola har du nu möjligheten att under 17 veckors få en grundutbildning i hur vi bemöter och ger omsorg åt våra äldre. Efter kursen kan du titulera dig Certifierad äldreassistent. I kursen ingår 4 veckors praktik. Vi startar höstterminens utbildning i augusti/september (mer info kommer inom kort).

Vill du veta mer erbjuder vi ett antal informationsträffar på skolan där du kan träffa kursansvarig lärare och ställa frågor kring utbildningen. Är du intresserad kan du även ansöka till kursen i anslutning till träffen. Föranmäl dig via telefon till någon av dessa måndagar; 3/5, 10/5, 17/5, 24/5 samt 31/5 kl 13.00. Välkommen att kontakta oss på 040-671 51 00 för anmälan!

Kursbeskrivning

Att arbeta inom äldrevården och hemtjänsten ställer vissa krav på bemötanden och omvårdnad. I vår utbildning på 17 veckor får du mycket du kan ha glädje och nytta av i ditt möte med äldre. Vi varvar teori med praktik och avslutar sedan utbildningen med en veckas summering, reflektion och utvärdering.

Kursinnehåll

– Grunder i att arbeta inom hemtjänst och äldreomsorg.
– Självkännedom, reaktioner och försvar.
– Central terminologi och begrepp inom hemtjänst och äldreomsorg.
– Fysisk och psykisk hälsa/ohälsa.
– Omsorg, livskvalitet och välbefinnande.
– Etik, kommunikation och bemötande.
– Kontakt med anhöriga.
– Olika samtalsmodeller, stödjande, motiverande, informerande, undersökande…
– Basala hygienrutiner och att arbeta med att förhindra smittspridning.
– Bemöta äldre med förvirring, ångest eller depression.
– De äldre, personal, team, verksamhet och samhälle i en helhet.
– Vård i livets slutskede och att möta människor i sorg.
– De äldres säkerhet, fall och fallprevention.
– Arbetsmiljö och ergonomi.
– Motion, näring och kost för äldre.
– Lagar och författningar.
– Första hjälpen.
– Dokumentation.

Krav

Du bör ha; 
– goda kunskaper i svenska språket, lägst Svenska grund
– vara fysiskt frisk då arbetet kan vara fysiskt krävande
– ha ett genuint intresse av att arbeta med äldre

Praktik

Under praktikveckorna får du möjlighet att prova på att jobba inom hemtjänsten eller äldrevården och förankra den kunskap du inhämtat under dina teoriperioder. Enligt arbetsförmedlingens analys och prognos finns mycket goda möjligheter till arbete inom äldreomsorg och hemtjänst.

Ansvarig lärare är Gunilla Strand
Kursstart: info kommer inom kort
Kursslut: info kommer inom kort

Till din ansökan vill vi att du bifogar ett personligt brev där du beskriver vem du är och varför du vill läsa kursen. Vi vill också att du bifogar personbevis för studier, som du beställer hos skatteverket.