SÄRSKILDA KURSER -
I de äldres tjänst: Certifierad äldreassistent

Är du nyfiken på att arbeta inom äldrevården eller Hemtjänsten? På Malmö folkhögskola har du nu möjligheten att under 20 veckor få en grundutbildning i hur vi bemöter och ger omsorg åt våra äldre. Efter kursen kan du titulera dig Certifierad äldreassistent. I kursen ingår 5 veckors praktik. Vi startar vårterminens utbildning den 31 januari och avslutar den 17 juni 2022.

Vi erbjuder ett antal informations- och ansökningsträffar på skolan där du kan träffa kursansvarig lärare och ställa frågor kring utbildningen. Är du intresserad görs ansökan till kursen i anslutning till träffen. Föranmäl dig via telefon 040-671 51 00 till någon av nedanstående datum;
Mån 1/11 kl 12
Mån 8/11 kl 12
Mån 15/11 kl 12
Mån 22/11 kl 12
Mån 29/11 kl 12
Mån 6/12 kl 12
Mån 13/12 kl 12

Kursbeskrivning

Att arbeta inom äldrevården och hemtjänsten ställer vissa krav på bemötanden och omvårdnad. I vår utbildning på 20 veckor får du mycket du kan ha glädje och nytta av i ditt möte med äldre. Vi varvar teori med praktik och avslutar sedan utbildningen med en veckas summering, reflektion och utvärdering.

Kursinnehåll

– Grunder i att arbeta inom hemtjänst och äldreomsorg.
– Självkännedom, reaktioner och försvar.
– Central terminologi och begrepp inom hemtjänst och äldreomsorg.
– Fysisk och psykisk hälsa/ohälsa.
– Omsorg, livskvalitet och välbefinnande.
– Etik, kommunikation och bemötande.
– Kontakt med anhöriga.
– Olika samtalsmodeller, stödjande, motiverande, informerande, undersökande…
– Basala hygienrutiner och att arbeta med att förhindra smittspridning.
– Bemöta äldre med förvirring, ångest eller depression.
– De äldre, personal, team, verksamhet och samhälle i en helhet.
– Vård i livets slutskede och att möta människor i sorg.
– De äldres säkerhet, fall och fallprevention.
– Arbetsmiljö och ergonomi.
– Motion, näring och kost för äldre.
– Lagar och författningar.
– Första hjälpen.
– Dokumentation.

Krav

Du bör ha; 
– goda kunskaper i svenska språket, lägst Svenska grund
– vara fysiskt frisk då arbetet kan vara fysiskt krävande
– ha ett genuint intresse av att arbeta med äldre

Praktik

Under praktikveckorna får du möjlighet att prova på att jobba inom hemtjänsten eller äldrevården och förankra den kunskap du inhämtat under dina teoriperioder. Enligt arbetsförmedlingens analys och prognos finns mycket goda möjligheter till arbete inom äldreomsorg och hemtjänst.

Ansvarig lärare är Gunilla Strand
Kursstart: 31 januari 2022
Kursslut: 17 juni 2022

Boka in dig på ett av våra informations-/ansökningsmöten om du vill veta mer! Ansökan görs på plats – ta med dig ett personbevis för studier för att ansökan ska vara komplett. Detta kan du beställa via Skatteverket.se.