SÄRSKILDA KURSER -
I de äldres tjänst

Är du nyfiken på att arbeta inom äldrevården eller Hemtjänsten? På Malmö folkhögskola har du nu möjligheten att under 17 veckors få en grundutbildning i hur vi bemöter och ger omsorg åt våra äldre. I kursen ingår 4 veckors praktik. Vi startar utbildningen den 24 augusti. Varmt välkommen!

Beskrivning av kursen:
Särskild kurs – I de äldres tjänst

Att arbeta inom äldrevården och hemtjänsten ställer vissa krav på bemötanden och omvårdnad. I vår utbildning på 17 veckor får du mycket du kan ha glädje och nytta av i ditt möte med äldre. Du läser 6 veckor teori – block 1, gör 2 veckor praktik, läser 6 veckor teori – block 2, gör 2 veckors praktik och avslutar sedan utbildningen med en veckas summering, reflektion och utvärdering.

Teori – block 1, Beteende och Bemötande
– Att arbeta inom hemtjänst och äldreomsorg
– Etik, bemötande och förhållningssätt
– Basala hygienrutiner
– Att arbeta med smittspridning inom vården
– Ergonomi inom hemtjänst och äldreomsorg
– Grundläggande brukarsäkerhet
– Yrkessvenska och terminologi inom omsorgen
– Motiverande samtal
– Individuell utveckling

Teori – block2, Vård och Omsorg
– Första hjälpen
– Äldres psykologiska hälsa och ohälsa
– Äldres fysiska hälsa och ohälsa
– Att möta anhöriga inom omsorg
– Näring och kost för äldre
– Motion och träning för äldre
– Fall och fallprevention
– Städning

Praktik
Under praktikveckorna får du möjlighet att prova på att jobba inom hemtjänsten eller äldrevården och förankra den kunskap du inhämtat under dina teoriperioder. Enligt arbetsförmedlingens analys och prognos finns mycket goda möjligheter till arbete inom äldreomsorg och hemtjänst.

Ansvarig lärare är Gunilla Strand
Kursstart: 24 augusti
Kursslut: 18 december
Sista ansökan 10 augusti
Till din ansökan vill vi att du bifogar ett personligt brev där du beskriver vem du är och varför du vill
läsa kursen. Vi vill också att du bifogar personbevis för studier, som du beställer hos skatteverket.