Utvald bild

I de äldres tjänst: Certifierad äldreassistent – en väg till jobb

Om kursen

Är du nyfiken på att arbeta inom äldrevården eller Hemtjänsten? På Malmö folkhögskola har du nu möjligheten att under 20 veckor få en grundutbildning i hur vi bemöter och ger omsorg åt våra äldre. Kursen är en bra förberedande utbildning inför studier till undersökterska. Efter kursen kan du titulera dig Certifierad äldreassistent. I kursen ingår 5 veckors praktik. Vi startar en ny kurs i vår den 29 januari!

Vi har löpande antagning i mån av plats fram till kursstart. Ring oss på 040-671 51 00 för att boka in dig på någon av våra informations- och ansökningsträffar;

Mån 20/11 kl 11.30
Mån 27/11 kl 11.30

Kursbeskrivning

Att arbeta inom äldrevården och hemtjänsten ställer vissa krav på bemötanden och omvårdnad. I vår utbildning på 20 veckor får du mycket du kan ha glädje och nytta av i ditt möte med äldre. Vi varvar teori med praktik och avslutar sedan utbildningen med en veckas summering, reflektion och utvärdering. Kursen ges på gymnasienivå och är CSN-berättigande, vilket innebär att du kan ansöka om studiemedel och lån för dina studier.

Kursinnehåll

 • Central terminologi och begrepp inom hemtjänst och äldreomsorg.
 • Fysisk och psykisk hälsa/ohälsa.
 • Omsorg, livskvalitet och välbefinnande.
 • Etik, kommunikation och bemötande.
 • Kontakt med anhöriga.
 • Olika samtalsmodeller, stödjande, motiverande, informerande, undersökande…
 • Basala hygienrutiner och att arbeta med att förhindra smittspridning.
 • Bemöta äldre med förvirring, ångest eller depression.
 • De äldre, personal, team, verksamhet och samhälle i en helhet.
 • Vård i livets slutskede och att möta människor i sorg.
 • De äldres säkerhet, fall och fallprevention.
 • Arbetsmiljö och ergonomi.
 • Motion, näring och kost för äldre.
 • Lagar och författningar.
 • Första hjälpen.
 • Dokumentation.

Krav

Du bör ha;

 • goda kunskaper i svenska språket, du ska kunna läsa, skriva och tala på Svenska grund-nivå
 • vara fysiskt frisk då arbetet kan vara fysiskt krävande
 • ha ett genuint intresse av att arbeta med äldre

Under praktikveckorna får du möjlighet att prova på att jobba inom hemtjänsten eller äldrevården och förankra den kunskap du inhämtat under dina teoriperioder. Enligt arbetsförmedlingens analys och prognos finns mycket goda möjligheter till arbete inom äldreomsorg och hemtjänst.

Ansvarig lärare är Gunilla Strand
Kursstart: 29 januari 2024
Kursslut: 14 juni 2024

Låter det spännande?
Välkommen att kontakta oss på 040-671 51 00!
Ring och boka in dig på våra infoträffar där ansökan görs på plats – ta med dig ett personbevis för studier för att ansökan ska vara komplett. Detta kan du beställa via Skatteverket.se.

Några röster från kursdeltagare under förra vårterminen;

“När jag började hade jag mycket erfarenhet men inte kunskap, och jag är ledsen för alla de dagar jag jobbade utan kunskap – särskilt om bemötandet!”

“Jag har lärt mig mycket om att hantera äldre och om deras sjukdomar. Tidigare pratade jag bara lite svenska men nu är det lättare att prata.”

“Första dagen kände jag att utbildningen är för svår och att jag inte kommer klara det. Men när jag insåg att mina klasskamrater kommit igång att läsa och min lärare var bra på att förklara, blev kursen intressant.”

“Jag var imponerad av lärarens sätt att undervisa och hennes personlighet, och det känns att jag valde rätt kurs. Jag rekommenderar kursen till många av mina kompisar och bekanta.”

“Att jobba med case har gjort kursinnehållet levande och har hjälpt mig att förstå mer.”

 

Kurslängd: 20 veckor inklusive 5 veckors praktik
Kurstider:
 • 29/1 - 14/6 2024
Materialavgift: 300 kr
Studietakt: 100%
Kontaktperson:

Adress

Malmö folkhögskola
Trindyxegatan 213 76
Malmö

Telefon och mail

Växel: 040-6715100
Mail: exp@malmofolkhogskola.se

Intranät

Logga in

© Malmö Folkhögskola 2021