Kurser - Allmän kurs
Parlör

Parlör är till för dig som vill prova nya arbetssätt och vill jobba med ditt språkliga självförtroende i olika sammanhang. Kursen ger dig möjlighet att få grundläggande behörighet för vidare studier. Du ingår i en mindre grupp och kommer att jobba både enskilt och med andra, ofta i projektform. Kursens upplägg vilar på en grundtanke inom folkhögskolan, att vi lär i mötet med andra och av varandra.

Kursen passar dig som:
– vill upptäcka och utforska olika sätt att kommunicera
– vill utveckla din kreativitet inom språket i olika sammanhang
– önskar arbeta med idéprocesser
– tycker om att arbeta och diskutera i grupp
– har klarat grundskolan

Vi utgår från deltagarnas intressen och behov med lärandet i fokus. Du får möjlighet att arbeta med olika lärstilar och uttrycksformer. Du läser även de kärnämnen som krävs för att uppnå grundläggande behörighet för vidare studier. Varje termin ges du också möjlighet att träna på att skriva högskoleprovet i god tid före det riktiga högskoleprovet.

Kursen är högskoleförberedande och du kan, när du läst in de behörigheter du behöver, söka till Yrkeshögskola (YH) såväl som till högskola och universitet.