Malmö Folkhögskola

Inkludera flera

Inkludera fleraen metodkurs i förändringsarbete
Distanskurs på halvfart, höstterminen 2018. OBS! Obligatoriska träffar 1/9, 6-7/10 samt 10-11/11

Vi välkomnar dig som är nyfiken på förändringsarbete, som har ett samhällsengagemang och som vill få kunskap om metoder för ett mer inkluderande samhälle. Du kanske studerar eller arbetar med socialt arbete, pedagogik, ledarskap, i föreningslivet eller på annat vis är en aktiv aktör i samhället. Genom denna kurs får du verktyg för och perspektiv på hur förändrings- och utvecklingsarbete kan genomföras på ett inkluderande sätt.  

Kursbeskrivning
Kursen vilar på en grundtanke inom folkhögskolan, att vi lär i mötet med andra och av varandra. I kursen kommer vi att utforska hur förändring och utveckling kan ske genom samarbete och inkludering. Vi kommer arbeta med texter, workshops, observationer och analysmetoder. De metoder och perspektiv som är i fokus för kursen är normkritik och deltagarorienterad aktionsforskning, även kallad participate action research (PAR).

Normkritik handlar om att synliggöra, ifrågasätta och utmana begränsande strukturer och normer. Normkritiken syns idag framför allt inom civilsamhället och skolan i form av normkritisk pedagogik. Deltagarorienterad aktionsforskning har sitt ursprung inom folkbildningen, där forskningscirkeln och Paulo Freires medvetandegörande pedagogik ligger till grund. Metoden syftar till att inkludera berörda grupper i forskning och utveckling.
Metoden används bl.a. inom medborgarrättsrörelsen i USA, hos lantarbetare i Brasilien, inom företagsvärldens i Sydostasien samt inom genusforskning i Europa.

Genom kursen kommer vi utforska hur normkritik och deltagarorienterad aktionsforskning kan vara framgångsfaktorer även inom andra områden.  Kursen genomförs i samarbete med SPARC (Swedish Participate Action Research Center). http://sparc.nu/


Frågor vi vill besvara under kursen är:
Hur förhåller vi oss till normer i samhället?
Hur får vi med underrepresenterade grupper i forskning och förändringsarbete?
Hur jämnar vi ut maktförhållanden inom en grupp?
Hur kan vi skapa ett samhälle där alla får ta plats och kan komma till tals?
Hur kan du använda kursens metoder i din vardag?

Kursen vänder sig till dig som behärskar svenska och engelska i tal och skrift, samt
- studerar eller arbetar med socialt arbete, pedagogik eller ledarskap
- är engagerad i föreningslivet och/eller i civilsamhället
- är intresserad av metoder för förändring och inkludering

Kursen är studiemedelsberättigad genom CSN. Du betalar 200 kronor i bekräftelseavgift, som används på kursen i samband med träffar.


Kursupplägg
Kursen är en 16 veckors distanskurs under perioden 20 augusti till 7 december.  I kursen ingår, förutom nätträffar, tre obligatoriska helgträffar förlagda på Malmö folkhögskola den 1 september, 6-7 oktober samt 10-11 november. Kursen går att kombinera med andra studier eller arbete.

Mellan kurstillfällena förväntas du läsa angiven litteratur samt skriva inlämningsuppgifter. Efter genomförd och avslutad kurs får du ett intyg.

Ansvariga lärare är Lisa Andersson och Jimi Sundling som du når på 040-671 51 00

 

Ansökan
Du ansöker via "Ansök" ovan till höger. Till ansökan bifogar du ett personbevis för studier samt ett personligt brev där du beskriver varför du vill gå kursen och vad du har för förväntningar på den. Sista ansökningsdag är den 2 juni.


 

Ansök

© 2013 Malmö Folkhögskola
Google Apps
Webbyrå i Malmö - Mild Media