Malmö Folkhögskola

Inkludera flera - Ny distanskurs vt 2018

Inkludera fleraen metodkurs i förändringsarbete
Distanskurs på halvfart, 12 mars – 22 juni.

Vi välkomnar dig som är nyfiken på förändringsarbete, som har ett samhällsengagemang och som vill få kunskap om metoder för ett mer inkluderande samhälle. Du kanske studerar eller arbetar med socialt arbete, pedagogik, ledarskap, i föreningslivet eller på annat vis är en aktiv aktör i samhället. Genom denna kurs får du verktyg för och perspektiv på hur förändrings- och utvecklingsarbete kan genomföras på ett inkluderande sätt.  

Kursbeskrivning
Kursen vilar på en grundtanke inom folkhögskolan, att vi lär i mötet med andra och av varandra. I kursen kommer vi att utforska hur förändring och utveckling kan ske genom samarbete och inkludering. Vi kommer arbeta med texter, workshops, observationer och analysmetoder. De metoder och perspektiv som är i fokus för kursen är normkritik och deltagarorienterad aktionsforskning, även kallad participate action research (PAR).

Normkritik handlar om att synliggöra, ifrågasätta och utmana begränsande strukturer och normer. Normkritiken syns idag framför allt inom civilsamhället och skolan i form av normkritisk pedagogik. Deltagarorienterad aktionsforskning har sitt ursprung inom folkbildningen, där forskningscirkeln och Paulo Freires medvetandegörande pedagogik ligger till grund. Metoden syftar till att inkludera berörda grupper i forskning och utveckling.
Metoden används bl.a. inom medborgarrättsrörelsen i USA, hos lantarbetare i Brasilien, inom företagsvärldens i Sydostasien samt inom genusforskning i Europa.

Genom kursen kommer vi utforska hur normkritik och deltagarorienterad aktionsforskning kan vara framgångsfaktorer även inom andra områden.  Kursen genomförs i samarbete med SPARC (Swedish Participate Action Research Center). http://sparc.nu/


Frågor vi vill besvara under kursen är:
Hur förhåller vi oss till normer i samhället?
Hur får vi med underrepresenterade grupper i forskning och förändringsarbete?
Hur jämnar vi ut maktförhållanden inom en grupp?
Hur kan vi skapa ett samhälle där alla får ta plats och kan komma till tals?
Hur kan du använda kursens metoder i din vardag?

Kursen vänder sig till dig som behärskar svenska och engelska i tal och skrift, samt
- studerar eller arbetar med socialt arbete, pedagogik eller ledarskap
- är engagerad i föreningslivet och/eller i civilsamhället
- är intresserad av metoder för förändring och inkludering

Kursen är studiemedelsberättigad genom CSN


Kursupplägg
Kursen är en 15 veckors distanskurs under perioden 12 mars – 22 juni.  I kursen ingår, förutom nätträffar, tre obligatoriska helgträffar förlagda på Malmö folkhögskola den 17 mars, den 21–22 april och den 2–3 juni. Kursen går att kombinera med andra studier eller arbete.

Mellan kurstillfällena förväntas du läsa angiven litteratur samt skriva inlämningsuppgifter. Efter genomförd och avslutad kurs får du ett intyg.

Ansvariga lärare är Lisa Andersson och Jimi Sundling som du når på 040-671 51 00

 

Ansökan
För att ansöka till kursen vill vi att du skickar in ett personligt brev där du beskriver vem du är, din sysselsättning, varför du vill läsa kursen och dina förväntningar på kursen. Vi önskar också ett personbevis för studier.

Din ansökan skickar du till: exp@malmofolkhogskola.se och märker med: Inkludera flera senast den 1 mars.

Varmt välkomna med din ansökan!

© 2013 Malmö Folkhögskola
Google Apps
Webbyrå i Malmö - Mild Media