Malmö Folkhögskola

Uppdragsutbildningar

Just nu har vi två olika Uppdragsutbildningar på skolan.
Det ena är den Studiemotiverande folkhögskolesatsningen (SMF) 
och den andra är vår kurs för nyanlända, vår Etabeleringskurs.

Ansvarig för SMF: Lina Martinell,

l.martinell[at]tmalmofolkhogskola.se                   
Tel: 040-6715119

Ansvarig för Etableringskursen: Nadeem Al-Kawaz,
n.al-kawaz[at]tmalmofolkhogskola.se     
Tel: 040-6715106 

SMF

Etablerings-
kurs

© 2013 Malmö Folkhögskola
Google Apps
Webbyrå i Malmö - Mild Media