Malmö Folkhögskola

Allmän kurs - Kreatör

Malmö folkhögskola erbjuder Allmän kurs Kreatör, en allmän kurs med kreativt skapande som profilämne. Du ges här möjligheten att arbeta praktiskt med design, konst, arkitektur, inredning, film, foto, mode m.m.

Kursen består av en kombination av kärn- och profilämnen och riktar sig till dig som vill lära dig att arbeta med kreativa processer. Du ges möjligheten att utveckla din kreativitet samt få en inblick i hur olika yrkesgrupper använder kreativitet som ett verktyg. Kursen ger också flera tillfällen till studiebesök på kreativa arbetsplatser samt reglebundna besök av gästföreläsare. Under kursåret får du även möjlighet att träna på utställnings- och presentationsteknik.

Kursen passar dig som:

  • Gillar praktiskt arbete i projekt och workshops
  • Vill veta mer om olika kreativa yrken och hur man kan ta sig dit
  • Är intresserad av att prova på olika kreativa tekniker.
  • Vill träna på din sociala förmåga samt presentationsteknik.


Kursen riktar sig till dig som vill vidareutvecklas och uppnå kunskaper motsvarande gymnasienivå i viktiga kärnämnen samtidigt som du får en chans att prova på kreativt skapande inom olika områden. Förutom profilämnen läser du kärnämnena; svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, historia samt eventuellt religion och naturkunskap, som ger dig behörigheter för fortsatta studier på universitet och högskolor. 

Varje termin ges du också möjlighet att träna på att skriva högskoleprov i god tid före det riktiga högskoleprovet. Kursen är högskoleförberedande och du kan, när du läst in de behörigheter du behöver, söka till Yrkeshögskola (YH) såväl som till högskola och universitet.
 
Kurstider: 1-2 år, 
Terminstider 17/18: 
Höstterminen: 16/8 - 20/12 2017 + Vårterminen: 8/1 - 8/6 2018. 
Materialavgift: 800:-/ termin

 

Högskole-
förberedande

Allmänna
kurser

Aktör

ANSÖK
 

© 2013 Malmö Folkhögskola
Google Apps
Webbyrå i Malmö - Mild Media