Malmö Folkhögskola

Kallelse till årsmöte

Malmö folkhögskola 2017-02-22

Till Medlemsorganisationernas ombud I Föreningen Malmö folkhögskola

 

Kallelse till årsmöte

Styrelsen för föreningen Malmö folkhögskola kallar till ordinarie årsmöte 2 maj 2017 klockan 18.00 på Malmö folkhögskola.

Dagordning och handlingar kommer att sändas ut tre veckor före årsmötet.

Varje medlemsorganisation har enligt stadgarna rätt till tre ombud på årsmötet.

Var vänlig meddela vilka ombud som är utsedda att representera så att handlingarna till årsmötet kan skickas ut till rätt adress.

Motioner och förslag ska vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före årsmötet under adress:

                      Motioner

                      Malmö folkhögskola

                      213 76 Malmö

 

Nomineringar sker till valberedningen: Bo Carlqvist, bo.carlqvist@sydnet.net, telefon 070 - 378 00 79, senast 14 mars.

Mötet startar med middag i restaurangen därefter program och årsmötesförhandlingar.

Välkomna

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för föreningen Malmö folkhögskola

Claes Bloch/ gm Malin Alfredsson

                                                                        

     

 

 

© 2013 Malmö Folkhögskola
Google Apps
Webbyrå i Malmö - Mild Media