Malmö Folkhögskola

Ansök till Allmän kursAnsökningsformulär

Termin
(OBS, du måste välja minst ett kursalternativ)
Alternativ 1
Alternativ 2
Personuppgifter
Förnamn
Efternamn
Gatuadress, fack- eller boxnummer
Postnummer
Ort
E-post
Personnummer (ÅÅMMDDNNNN)
Telefon bostad (även riktnummer)
Mobil
Län
Tidigare utbildning
Tidigare utbildning
Beskriv annan utbildning
Jag har följande behörigheter från tidigare studier:
Sv A Sv B
Ma A Na A
Hi A Sh A
Eng Re A
Sv 1 Sv 2
Sv 3 Ma 1a/1b
Eng 5 Eng 6
Na 1a1 Sh 1a1
Re 1a1 Hi 1a1
Nuvarande sysselsättning
(Ange arbetsgivare och sysselsättning)
Anställning de senaste åren
Söker du studiemedel?
Var/hur fick du information om Malmö folkhögskola?
Bifoga betygskopior
Bifoga arbetsgivarintyg
Bifoga personbevis för studier
Bifoga ett foto
Övrigt

Fyll i ansökningsformuläret här intill eller skriv ut en ansökningsblanketten här

Obs!
För att ansökan skall räknas som fullständig, behöver du skicka in följande dokument:
- Personbevis för studier
- Foto på dig själv
- Skol- och arbetsivarintyg i bestyrkta kopior

Mail: exp@malmofolkhogskola.se
Brev: Malmö folkhögskola, Trindyxegatan 2, 213 76 Malmö

Har du några frågor eller funderingar ringer du 040-671 51 07 och pratar med vår Studie- och yrkesvägledare Stefan Mårtensson

© 2013 Malmö Folkhögskola
Google Apps
Webbyrå i Malmö - Mild Media